bezchmurnie
piątek
Czy radni przeznaczą pieniądze na zakup nowych samochodów dla OSP Kalej i OSP Truskolasy?
16 września 2019 r. | 09:42
10

Już jutro w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się bardzo ważne dla strażaków z Kalei i Truskolas posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej, podczas którego radni będą wyrażać swoje stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej oraz zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Truskolasy.

Początek komisji o godz. 10:00.

porządek posiedzenia:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej
z dnia 18 czerwca 2019 roku.
4. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
5. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2019 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
6. Stanowiska komisji w sprawach:
a) wsparcia zakupu stacji meteorologicznej z przeznaczeniem dla obsługi Systemu Monitoringu Suszy Rolnej w Powiecie Kłobuckim (wniosek Starosty Kłobuckiego),
b) przejęcia nieruchomości w miejscowości Truskolasy,
c) sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Kalej,
d) zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej,
e) zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Truskolasy.
7. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy:
a) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19,
b) propozycja Stanowiska Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów podniesionych w skardze do Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r.,
c) projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka,
e) projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych,
f) projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
g) regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023,
h) projekt uchwały w/s wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023,
i) projekt uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020‑2023,
j) projekt uchwały w/s w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka,
k) projekt uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka,
l) projekt uchwały w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
m) projekt uchwały w/s uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
n) projekt uchwały w/s sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych,
o) projekt uchwały w/s odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne,
p) projekt uchwały w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
q) projekt uchwały w/s ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
r) projekt uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty,
s) projekt uchwały w/s zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,
t) projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka,
u) projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
v) omówienie zmian do budżetu gminy na 2019 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.10 odpowiedzi na “Czy radni przeznaczą pieniądze na zakup nowych samochodów dla OSP Kalej i OSP Truskolasy?”

 1. SZACHMAT pisze:

  Lepiej by zainwestowali w lampy uliczne gdzie na niektorych ulicach gminy jest ciemno jak w d***ie!

  10
  3
 2. Marek pisze:

  Ważne ze ulice władca Kalei swoje działki oświetlił

  9
  1
 3. KTOŚ pisze:

  Samochód dla Kaleji? W ostatnim czasie dostali nowy samochód a już chcą kolejny? Co za dużo to i świnia nie zeżre. Gmina powinna kupić jeden porządny. A wybierając jednostkę która go dostanie powinna sugerować się mobilnością jednostek oraz uwagami z PSP w Kłobucku.

  8
  2
  • xyz pisze:

   Samochody dla Truskolas i Kaleji!!! Oni już dostali nowe samochody. Teraz kolej na pozostałe jednostki.

   0
   1
  • Gość pisze:

   A po co do Truskolas?? Skoro też mają lekkie jakiś czas temu kupione…. Bezsensowne gadanie kolego??? Powiem tak każda jednostka z naszej gminy chce być mobilna jak najczęściej i jak najlepiej potrafi chodź sprzętem jakim posiadamy na tle samego Śląska jest bardzo mizerny. Obie te jednostki są w krsg i obie są mobilne bardzo dobrze. Ale patrząc obiektywnie a nie politycznie i to co się dzieje w naszej gminie strażacy z Kaleji maja obok siebie nową trasę a1. Wniosek na ulepszenie mobilność i możliwości związanymi z posiadaniem nowego auta chyba dla każdego strażaka i mieszkańca naszej gminy jest prosty i zrozumiały

   6
   3
  • anonim pisze:

   Z tego co kojarzę to osp truskolasy nowy samochód dostało 7 lat temu co nie czyni go już takim nowym. Najlepszym rozwiązaniem problemu jest by gmina zabezpieczyla środki dla dwóch jednostek a jak pieniędzy wystarczy tylko na jeden to wybór jednostki powinna pozostawić komuś kto się w tym temacie orientuje najlepiej. Nie chodzi mi tu wcale o kolesia z kaleji który będzie ciągnął do swoich a chyba każdy wie że steruje gmina z drugiej ręki jak mały kaczan z PiS Polską.

   9
   1
  • Lajkonik pisze:

   Hej Truskolasy.
   Po co wam podpalaczą nowy samochód skoro można do tego użyć starego wozu.

   0
   1
 4. #Mieszkaniec# pisze:

  No oczywiście że tak będzie bo przecież….Ale to już każdy chyba się domyśla …”Dobra zmiana “

  4
  0
 5. Ja pisze:

  I co nasi wspaniali radni ustali? Ktoś ma jakieś informacje?

  0
  0
 6. Gmina pisze:

  Samochód dla OSP Zamłynie ??

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *