zachmurzenie umiarkowane
sobota
Dziś radni zajmą się pieniędzmi na dodatek węglowy dla palących nie tylko węglem
20 października 2022 r. | 11:50
0

Dziś o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni kolejny raz zmienią budżet. Tym razem na korzyść mieszkańców. Do budżetu radni dodadzą środki, które zostaną przeznaczone na tzw. "dodatek węglowy", dla mieszkańców opalających pelletem, olejem opałowym, gazem, lpg i drewnem.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca
Wielka na lata 2022-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale
Nr XLII/344/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Wręczyca Wielka.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/43/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia
26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej.
7. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *