bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
Dziś sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka
27 lutego 2018 r. | 08:19
4

Dziś o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji: z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz z dnia 23 stycznia 2018 r.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja o stanie bezrobocia w gminie Wręczyca Wielka.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 grudnia 2017 r.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.
14. Przyjęcie informacji dot. wydanych decyzji o naliczeniu rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
15. Podjęcie uchwał dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Truskolasy, Hutka i Golce,
2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Nowiny, Bór Zapilski, Długi Kąt i Puszczew,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe, Puszczew,
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka,
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2020,
2) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach,
4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce,
5) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce,
6) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Piła Druga,
7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka,
8) w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Kalej,
9) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/39/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka,
10) w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw,
11) w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka.
17. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy.4 odpowiedzi na “Dziś sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka”

 1. ® pisze:

  Tak widzę jeden najważniejszy punkt 7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka – najlepiej podnieść o 100% (Boże widzisz i nie grzmisz)

  1
  0
 2. herod pisze:

  zlodziejowi nigdy nie jest za duzo. zgadzam sie. pomsta z nieba

  1
  0
 3. piotruś pan pisze:

  A czy będzie gdzieś dokładniejsze sprawozdanie z sesji, co na niej poruszono, co ustalono itd ?

  0
  0
 4. _ pisze:

  Punkt 14 jest niepokojący a 7 to podpunkt.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *