bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
Fundusz sołecki na 2020 rok
07 sierpnia 2019 r. | 09:18
11

Urząd Gminy Wręczyca Wielka poinformował, że wyodrębniono w budżecie Gminy Wręczyca Wielka, środki stanowiące fundusz sołecki.

Warunkiem wykorzystania w danym roku budżetowym przypadających sołectwu środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołtysa do Wójta Gminy Wręczyca Wielka w terminie do 30 września 2019 roku wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek musi być uchwalony przez zebranie wiejskie.

We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego (wraz z uzasadnieniem słuszności podejmowanych działań) oraz podać realny przewidywany koszt realizacji zadania. Należy bezwzględnie pamiętać, aby wysokość sumy kosztów przewidywanych działań wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

Wnioskowane zadania muszą również być możliwe do zrealizowania w ciągu roku budżetowego. Środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy (katalog zadań gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, np. związane z publicznymi drogami gminnymi, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, gospodarką komunalną czy ochroną środowiska, drobne prace remontowe w obiektach stanowiących mienie komunalne gminy (świetlice wiejskie) oraz ich doposażenie, wymiana oświetlenia ulicznego, montaż i remont wiat przystankowych, organizacja miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym – od wielofunkcyjnych kompleksów boisk po niewielkie siłownie plenerowe i place zabaw, urządzanie terenów zielonych, budowa lub zakup ławeczek, położenie kostki brukowej w miejscach ważnych dla społeczności lokalnej, nasadzenie roślin, naprawa chodników.

Ułatwiają organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców, wspierają projekty służące rozwojowi dzieci i młodzieży itp. Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Sołectwa mogą realizować także wspólne przedsięwzięcia. W takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Wniosek obejmujący również wspólne przedsięwzięcia powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie. Zgodnie z ustawą możliwa jest także zmiana przedsięwzięć już zgłoszonych we wniosku sołectwa w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. W takim przypadku sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w pokoju nr 30 lub telefonicznie pod nr. tel. 34 3778430 w dniach i godzinach pracy Urzędu.11 odpowiedzi na “Fundusz sołecki na 2020 rok”

 1. Mieszkaniec Borowego pisze:

  Z funduszu sołeckiego przeznaczonego dla Borowego proponuje wykonanie stacji uzdatniania wody dla studni na ul.Nowej w sumie powinna sięrowniez dołozyć inna wieś korzystająca z tego ujecia. Ta woda jest tragiczna.

  7
  1
 2. z Grodziska pisze:

  a ja proponuje odłączenie Grodziska i Pierzchna do Kłobucka to w końcu będziemy mieli mądre decyzje dla nas

  10
  1
 3. Do z Grodziska strażak pisze:

  Chyba dołączenie

  3
  0
 4. Marzyciel pisze:

  Proponuję dostosowanie stacji PKP z przystankiem we Wręczycy do użytku publicznego

  5
  0
 5. Oszukany pisze:

  Moze wkoncu ul Malinowa zostanie uzbrojona w wode i utwardzona droge ???!!!
  Ludzie kupili dzialki a teraz gmina sie na nich wypieła i ma gdzies ich problemy ze w 2019r na ulicy ktora idzie posrodku mieasteczka nie ma wody oraz drogi utwardzonej…wstyd….i z tego co mi wiadomo to nawet prad musieli na wlasna reke sobie zalatwiac wlasciciele tamtejszych dzialek.

  2
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *