zachmurzenie duże
poniedziałek
Jest kłopot z budżetem na 2023 rok. Za tydzień sesja
21 grudnia 2022 r. | 12:50
1

W środę, 28 grudnia, w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni, mimo negatywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w tej sprawie, będą uchwalać budżet na 2023 rok.

O opiniach szerzej napiszę w piątek.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2022 r. oraz 29 listopada 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym .
8. Wnioski.
9. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych na 2022 rok:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-
2029
10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023 – 2029:
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2022 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2023 –
2029,
2) odpowiedz Wójta Gminy na zawarte zarzuty w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach,
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca
wielka na lata 2023-2029.
11. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok:
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2022 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie
uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,
2) odpowiedz Wójta Gminy na zawarte zarzuty w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
3) odczytanie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok
2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Grodzisko nazwy „Księcia Staroci”,
2) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka,
4) w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na
2023 rok,
5) zmieniająca uchwałę Nr I/3/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia ich stanu
liczbowego,
6) zmieniająca uchwałę Nr XII/129/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października
2019 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Jest kłopot z budżetem na 2023 rok. Za tydzień sesja”

  1. zenek pisze:

    Ten kłopot z budżetem to ma Prubant przedstawiony na zdjęciu, czy wójt który przedstawia Radzie do zatwierdzenia swój budżet, który sam zlepił .

    3
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *