zachmurzenie duże
14°
13°
czwartek
Google Street View
Jest szybki konkurs na nowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej
19 lipca 2022 r. | 12:56
10

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Dokumenty należy składać do najbliższego czwartku, a ogłoszenie w BIP UG Wręczyca Wielka pojawiło się dopiero wczoraj o godz. 14:43... Co to może oznaczać?

ogłoszenie:

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka

II. Stanowisko: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;
5) nieposzlakowana opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym bez przeciwskazań;
7) wykształcenie wyższe;
8) co najmniej 3 letni staż w pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w tym. m. in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach
publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
10) przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury.
2. dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej
działającej w obszarze kultury, turystyki i sportu, oświaty;
2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związkach
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
4) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami
oraz z innymi środowiskami twórczymi;
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów
z dziedziny kultury i sportu;
7) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych, w tym środków programów Unii Europejskiej;
8) znajomość języków obcych;
9) prawo jazdy kat. B.

IV. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku
do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;
3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;
4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;
5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawienie ich
Organizatorowi;
7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
8) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań
określonych odrębnymi przepisami.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20,
42-130 Wręczyca Wielka;
2) Zatrudnienie na podstawie powołania;
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy;
4) Przewidywany termin zatrudnienia; 01.08.2022 r.

VI. Ofert kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (wzór znajduje się pod
ogłoszeniem),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy,
certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp. );
5) kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
6) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury;
6) oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
e) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) oświadczenie o braku skazania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej
rekrutacji przez Urząd Gminy Wręczyca Wielka na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury we Wręczycy Wielkiej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie
rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem);
g) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (klauzula informacyjna znajduje się pod
ogłoszeniem);
Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem ( poświadczenia
może dokonać osoba składająca dokumenty).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także
o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net , na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu
oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.
Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury we Wręczycy Wielkiej” w terminie do 21.07.2022 r. do godz. 15.00 osobiście
w biurze podawczym tut. Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wręczyca
Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, które wpłyną po terminie
lub bez któregokolwiek z wymaganych dokumentów, nie będą poddane procedurze konkursowej.10 odpowiedzi na “Jest szybki konkurs na nowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej”

 1. kibic pisze:

  moze oznaczac tylko jedno.kandydat juzjest od dawna,a ogloszenie jest dane dla picu,zeby nie bylo ,ze nikt nie wiedzial. stary numer

  14
  4
 2. hhahah pisze:

  Wiadomo ze bedzie nauczycielka ze szkoły we wreczycy. Niech się nie ośmieszają

  12
  2
 3. szaszasza pisze:

  Na pewno ktoś, kto nie wiedział o konkursie wcześniej, jest w stanie w 2 dni napisać powalający program autorski rozwoju goku… I przygotować się odpowiednio choćby z ustaw..
  Cóż, zwycięzca już pewnie pije szampana..

  11
  1
 4. herod pisze:

  kumoterstwo bylo jest i bedzie w tej chorej gminie,a klika trzymasie mocno.

  9
  1
 5. Przetarg pisze:

  Prawo jazdy kat b? Tomuś nie ośmieszaj się🙃

  8
  1
  • Kominiarz pisze:

   A pan Brodziak nie pomagał wójtowi w kampanii ? Posty są nadal 😀

   5
   1
 6. Jerrysen pisze:

  Komentator, Jozef a nie mówiłem że kolejny swojak będzie wstawiony .
  Ta gmina to jeden wielki syf .

  12
  0
 7. Agnieszka pisze:

  Żenada…. od dawna każdy trąbi że posadę otrzyma nauczycielka ze szkoły z Wręczycy Wielkiej , a tu nagle info że jest konkurs… trzeba było napisać OGŁASZAMY KONKURS, ALE NIESTETY JUŻ ZOSTAŁ DOKONANY WYBÓR!!!!! Wszystko po znajomościach urząd gminy przedszkole szkoła wstyd tam mieszkać

  13
  0
 8. Wręczycowianka pisze:

  Wiadomo, że pan bez wykształcenia wyższego Kała na swoją następczynie wybrał Marlenę Marciniec
  Pupilka dyrektora zostanie jedno następcą, wszystko jest od dawna ustawione i normalny człowiek z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym nie ma nawet co startować, bo nie spełni „wymogów formalnych”
  Ręka rękę myje

  12
  1
 9. czytelnik pisze:

  Ten caly GOK to rozpieprzyc . To sa tylko zjadacze naszych pieniedzy. A z gminy to najmniej polowa nadaje sie tylko na taczke

  9
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *