zachmurzenie duże
14°
13°
czwartek
Jutro sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka
22 lutego 2021 r. | 11:51
10

Jutro o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni zmienią budżet na 2021 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: z dnia 30.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r.
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem
Gminy Wręczyca Wielka.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2020 r.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 r.
10. Wnioski.
11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.
12. Przyjęcie informacji za rok 2020 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw.
rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania
gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych,
2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim,
3) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla
dotychczasowego najemcy,
4) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata
2021-2029.
15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy.10 odpowiedzi na “Jutro sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka”

 1. Pisior pisze:

  A kiedy beda rozmowy na temat dalszej kanalizacji. Chyba wcale. Raczej beda rozmowy n.t. pensji

  12
  2
  • Jerrysen pisze:

   Standard to ich obchodzi najbardziej.
   Mieszkaniec jest potrzebny przy wyborach i znowu będą jeździć i o głosy prosić .
   Na Tych ludzi nie ma co głosować .
   Tak naprawdę to pomijając Krawczyka jedna klika od kilku lat

   6
   1
 2. Gienek pisze:

  będzie jeździć zalepiać wszystko Aneta Kiepura, śmiechu warte. gdzie ta pani teraz jest? i co robi?

  8
  2
 3. kibic pisze:

  jest zona swego meza,siedzi w pokoju i kawe pije. no i bierze pensje

  4
  2
 4. Robi pisze:

  Najsłabsza radna

  1
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *