zachmurzenie duże
czwartek
Komunikat urzędu ws. szkół i przedszkoli
20 maja 2020 r. | 12:39
5

Urząd Gminy Wręczyca Wielka poinformował o sytuacji związanej z otwarciem przedszkoli i szkół na terenie gminy Wręczyca Wielka.

Komunikat w tej sprawie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Pomimo stabilizacji zachorowań w skali całego kraju nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem z wirusem SARS-CoV-2. Województwo śląskie jest województwem z największą liczbą zachorowań ogólnie oraz ze zdecydowanie największą liczbą zachorowań w okresie ostatnich dni. Zwiększona liczba zarażonych wystąpiła również na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród rodziców dzieci/uczniów, wprowadzenie organizacji wszystkich zajęć, o których była mowa w komunikacie Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja oraz w zmianach wprowadzonych do Rozporządzeń MEN z 11 i 20 marca (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 i 493, oba z późn. zm.) nie jest możliwa.

Po spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 18.05.2020 r. postanowiono:

- do 7 czerwca zajęcia w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka pozostają zawieszone;
- konsultacji dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas młodszych zorganizowane zostaną zdalnie (online); dyrektor szkoły przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji;
- egzamin ośmioklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z terminami i obowiązującymi procedurami.

W dalszym ciągu trwają pracę związane z przygotowaniem jednostek oświatowych do funkcjonowania. W związku z powyższym, a także wynikającym z rozporządzenia MEN prawem rodziców do podjęcia decyzji o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkoli/szkół, popartym wynikami badań ankietowych (ponad 80% rodziców opowiada się za powrotem do zajęć w przedszkolach/szkołach od 1 września 2020 r.) podjęto decyzję o dalszym zawieszeniu pracy jednostek oświatowych w formie stacjonarnej. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rodziców, dziadków, pracowników przedszkoli i szkół oraz wszystkich mających z nimi styczność jest priorytetem.

W przypadku nieuczęszczania dzieci do przedszkoli/szkół, rodzice zachowują prawo do zasiłku opiekuńczego lub dodatkowego zasiłku opiekuńczego – § 2 ust. 2c Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.).5 odpowiedzi na “Komunikat urzędu ws. szkół i przedszkoli”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *