zachmurzenie duże
czwartek
Konkurs fotograficzny pn. Moje małe i duże podróże
08 sierpnia 2022 r. | 09:00
0

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej ogłosił konkurs fotograficzny pn. "Moje małe i duże podróże".

Regulamin znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

Konkurs fotograficzny "Moje małe i duże podróże"

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

Temat konkursu:
Tematem konkursu jest wykonanie fotografii zgodnej z hasłem
„Moje małe i duże podróże”.
Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.

Cele konkursu:
 popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
 pobudzanie wrażliwości na piękno natury oraz wyobraźni dziecka,
 zachęta do kreatywnego spojrzenia na otoczenie,
 rozwijanie wiedzy geograficznej,
 rozwijanie szacunku do natury i umiejętności harmonijnego z nią współżycia,
 rozwijanie ciekawości świata u dziecka, jego otwartości i tolerancji na inne kultury,
 zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych
umiejętności.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii w jak najwyższej
rozdzielczości, oraz dostarczenie wywołanego zdjęcia w formacie A4 (21cmx30cm)
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Śląska 20,
42-130 Wręczyca Wielka

Każdy uczestnik może nadesłać/ dostarczyć maksymalnie 2 zdjęcia. Zdjęcia robione przez Was podczas wakacyjnych podróży, przyjmowane będą w terminie: 1.08.2022r. – 12.09.2022 r. (od poniedziałku do piątku) w siedzibie organizatora. Zachęcamy do kreatywności, dbania o estetykę zdjęcia i jego jakość. Nie będą oceniane zdjęcia, na których widnieje wizerunek osoby.

Kryteria oceny:
- wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;
- poziom artystyczny pracy;
- twórczy charakter fotografii.

Zdjęcia mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi, jak i telefonami komórkowymi.
Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.
Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki ,litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotograficznej (np. data, podpis, itp).
Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Ocena prac, ogłoszenie wyników:
Prace zostaną ocenione przez komisje powołaną przez Organizatora.
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:
Kategoria I klasy I, II, III
Kategoria II klasy IV, V, VI
Kategoria III klasy VII, VIII
Kategoria IV szkoła średnia
Kategoria V osoby dorosłe

O wynikach konkursu, rozdaniu nagród oraz otwarciu wystawy pokonkursowej
będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.gokwreczycawielka.pl
www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka

Postanowienia końcowe:
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb konkursu, na publikowanie wizerunku fotografowanych i nagrodzonych osób
oraz akceptacją regulaminu konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, telewizji, Internecie w celu
promocji konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji
organizatorów.

Więcej informacji: www.gokwreczycawielka.pl www.facebook.com/GOK.Wreczyca.Wielka tel.34/3192424. 34/3192400Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *