zachmurzenie umiarkowane
19°
18°
czwartek
Kurenda do Mieszkańców
29 sierpnia 2017 r. | 08:41
12

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok. Na lata następne będą prowadzone coroczne nabory wniosków.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zadanie to będzie realizowała firma wyłoniona w przetargu publicznym. Pomoc w danym roku, obejmuje w pierwszej kolejności budynki mieszkalne i realizowana będzie do wysokości środków finansowych uzyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych ale nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w nieprzekraczalnym terminie od 01 września do 30 września 2017 r. kompletnego wniosku podpisanego przez osobę (osoby) będące właścicielami wraz z:
- oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną przez wnioskodawce,
- dwoma kolorowymi zdjęciami budynku – od strony szczytowej i frontowej lub dwoma zdjęciami azbestu złożonego na paletach umożliwiającą identyfikację posesji

Dofinansowanie może być udzielone dla budynków, które zakwalifikowały się do I stopnia pilności. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
1) Wzory wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka (/bip/ogłoszenia).
2) Druki wniosku oraz pozostałe informacje można otrzymać również w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul.
Sienkiewicza 1, pok. nr 21 oraz pod nr tel. (34) 377-84-21. Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin określający szczegółowe zasady przyznawania oraz maksymalną wysokość dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka w latach 2013-2032 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

wzór wniosku do pobrania TUTAJ.12 odpowiedzi na “Kurenda do Mieszkańców”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *