bezchmurnie
29°
29°
poniedziałek
Opieka wytchnieniowa w gminie Wręczyca Wielka
16 stycznia 2024 r. | 12:17
0

Urząd Gminy Wręczyca Wielka poinformował, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej przystąpił po raz pierwszy do realizacji resortowego Programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Wniosek złożony przez Gminę Wręczyca Wielka spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej i znalazł się na liście zatwierdzonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosków o środki finansowe z Programu resortowego ,, Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Całkowita kwota przyznanych środków dla Gminy Wręczyca Wielka na realizację zadania wynosi: 122 400,00 zł.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *