zachmurzenie duże
poniedziałek
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Przedszkola w gminie wciąż zamknięte
06 maja 2020 r. | 12:42
6

Urząd Gminy Wręczyca Wielka poinformował, że nie otworzy dziś publicznych przedszkoli na terenie gminy. Specjalny komunikat w tej sprawie znajdziecie poniżej.

Mając na uwadze wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podjęte zostają czynności diagnozujące i oceniające w jakim zakresie należy wykonać procedury, których kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom oraz kadrze sprawującej opiekę bezpiecznych warunków funkcjonowania placówek przedszkolnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. W tym celu rozpoczęto szereg działań mających służyć przygotowaniu zawieszonych dotychczas jednostek oświatowych. Ze względu na złożoność zadań i duże ryzyko epidemiczne nie ma możliwości aby przedszkola mogły być otwarte od 6 maja.

W czwartek 30 kwietnia odbyła się narada organu prowadzącego z dyrektorami przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania:

  • analizy potrzeb rodziców
  • planu przygotowania placówki zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
  • wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Przygotowanie budynków wymaga:

  • dokonania przeglądu BHP zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zdezynfekowania i ozonowania budynku i jego otoczenia, w tym placów zabaw i innych urządzeń
  • posprzątania i zdezynfekowania pomieszczeń i sprzętów, zapewnienie pomieszczeń do zabawy i zajęć zgodnie z wytycznymi GIS (min. 4m2 na jedno dziecko),
  • zapewnienia pomieszczenia wraz z wyposażeniem do izolacji w oparciu o wytyczne GIS,
  • zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej oraz środków higienicznych,
  • przeprowadzenia badań wody.

Należy zabezpieczyć również odpowiednią ilość osób kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi.

W pierwszej kolejności z przedszkola mają prawo korzystać dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w związku z wykonywanie obowiązków służbowych należących do systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do placówek przedszkolnych nie będą przyjmowane dzieci, których współmieszkańcy pozostają w kwarantannie lub wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe (nie koniecznie związane z COVID – 19).

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej dyrektora placówki. Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

Po przeprowadzeniu analizy i wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń pozwalających maksymalnie zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się pandemii organ prowadzący podejmie decyzję co do uruchomienia placówek oświatowych. Najbliższy przewidywany i realny termin to 18 maja 2020 roku.6 odpowiedzi na “Przedszkola w gminie wciąż zamknięte”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *