zachmurzenie duże
czwartek
Radni rozpatrzą skargi na dyrektorów szkół
26 kwietnia 2021 r. | 11:32
9

We wtorek 27 kwietnia o godz. 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni będą rozpatrywać skargi dyrektorów placówek oświatowych.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski.
9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Wręczyca Wielka.
10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
11. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2) Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.
12. Przyjęcie sprawozdań za 2020 rok z realizacji programów:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
2) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021,
2) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka w poszczególnych latach 2021-2023,
4) w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka.
14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029.
15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy.9 odpowiedzi na “Radni rozpatrzą skargi na dyrektorów szkół”

 1. Czytelnik pisze:

  W nagłówku jest napisane ” radni będą rozpatrywać skargi na dyrektorów placówek oświatowych” a poniżej w tekście jest “będą rozpatrywane skargi dyrektorów placówek oświatowych” Więc się pytam czy to są skargi dyrektorów czy na dyrektorów? Wypadałoby nie popełniać takich błędów bo wprowadzają czytelnika w błąd.

  11
  2
 2. Remigiusz pisze:

  Punkt 12 podpunkt 4. Czytać.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *