zachmurzenie duże
11°
11°
środa
RIO wykryło problemy w planie wydatków gminy
18 maja 2020 r. | 11:50
5

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do pracy urzędników Urzędu Gminy Wręczyca Wielka dotyczyły przekroczenia planu wydatków.

W 2018 r. dokonano wydatku budżetowego, który nie miał pokrycia w planie finansowym jednostki, czym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Zgodnie z powyższymi przepisami, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych a dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przekroczenie planu wydatków stwierdzono w dziale - „Rolnictwo i Łowiectwo”, rozdział 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich” gdzie plan wydatków na dzień 28 grudnia 2018 r. wynosił 0,00 zł, wykonanie wynosiło 660.500,00 zł.

Zwiększenia planu dokonano w dniu 31 grudnia 2018 r. o kwotę 814.000,00 zł, poprzez przeniesienie planu wydatków przewidzianych w § 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy” ww. rozdziału do § 6058. Wydatek dotyczył częściowego uregulowania w dniu 28 grudnia 2018 r. zobowiązania z tytułu faktury VAT z dnia 18 grudnia 2018 r. na kwotę 1.660.500,00 zł wystawionej za roboty budowlane – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka. Z wyjaśnień udzielonych przez p. Barbarę Jezior – Skarbnika Gminy Wręczyca Wielka wynikało, że pierwotnie wydatki dla ww. inwestycji zostały zaplanowane w rozdziale 01010
- „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6059, natomiast potem zdecydowano, że wydatki częściowo powinny być zaklasyfikowane w § 6058, przez nieuwagę nie dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy ww. paragrafami klasyfikacji przed dokonaniem wydatku.

Zadania w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym należały do p. Barbary Jezior – Skarbnika Gminy Wręczyca Wielka. Wskazania do ujęcia wydatku w ww. klasyfikacji budżetowej dokonał pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Wydatek zatwierdził do zapłaty p. Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

Wniosek nr 6
Zapewnić dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy 14 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

PAWEŁ GĄSIORSKI



5 odpowiedzi na “RIO wykryło problemy w planie wydatków gminy”

 1. Zenek pisze:

  Gmina partactwa nie wytrzyma

  9
  2
 2. Nieuwaga pisze:

  W tym urzędzie wszystko zawsze się dzieje przez nieopatrzność albo opatrzność, uwagę bądź nieuwagę. Aż cud że jeszcze przez nieuwagę nie zapomnieli się premiami rocznymi podzielić.

  12
  0
 3. Jacek Huck pisze:

  Panie Osinski, wygląda to na piruety finansowe……?

  10
  0
 4. Gienek pisze:

  Ta Pani na zdjęciu to była żona A.J., wiele mu zawdzięcza…, no cóż, pamięć ma się teraz krótką.

  11
  0
 5. Nerwus pisze:

  Zadna nowina. Prywatny budzet musi wzrastac

  8
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *