słabe opady śniegu
niedziela
Skargi na Wójta bezzasadne. Brawo radni
08 lipca 2019 r. | 08:42
12

Po co w radzie jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, skoro skargi mieszkańców na Wójta Gminy Wręczyca Wielka zawsze są bezzasadne? Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka odbyły się dwa głosowania w sprawie złożonych skarga na Wójta Tomasza Osińskiego. W obu uchwałach radni głosowali jednogłośnie. Skargi zostały uznane za bezzasadne.

Wiecie co to oznacza? Oznacza to, że w tej radzie nikt nie widzi problemu, który dostrzegają mieszkańcy. Nikt nie widzi, że Wójt Tomasz Osiński nie radzi sobie z zarządzaniem gminą. Powiedzmy sobie wprost. Przerosło go to. To Wójt na jedną kadencję.

Jak już pisałem w piątek, Osiński opozycji w radzie nie ma. Radni pokazali wam, że skargi możecie sobie pisać...

PAWEŁ GĄSIORSKI12 odpowiedzi na “Skargi na Wójta bezzasadne. Brawo radni”

 1. Wyborca pisze:

  A może jakieś szczegóły tej skargi wypadałoby podać ? Czy uzasadnienie odrzucenia ? No skarga równie dobrze może być na to ze wójt telefonu nie odebrał jak i na coś rzeczywiście istotnego, a takimi niemerytorycznymi „artykułami” wywołuje się tylko ferment i sieje nienawiść

  21
  4
 2. Jerrysen pisze:

  Co tak naprawdę zrobił ten wójt dla ludzi od początku swojej kadencji. Według mnie nic. Ciągle słyszę tylko o podwyżkach pensji nowych biurach. O zapomniałem podniósł nam coś. Opłaty za smieci

  7
  3
  • Obserwator pisze:

   Co zrobił??? Ależ ci wyborcy i mieszkańcy są niewdzięczni ! Przecież panu Wójtowi należą się podziękowania za podwyżki opłat za śmieci i remont gabinetów w gminie. To jest osiągnięcie i to w tak krótkim czasie !

   9
   0
 3. Kozak pisze:

  A może tak zwyczajnie te skargi są bezzasadne?

  4
  0
 4. Adam Przybysz pisze:

  Skarga nie dotyczyła obecnego Wójta Tomasza Osińskiego.Sprawa ciągnie się od 2016 r.Dotyczy Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego bez podstawie złożyła wniosek o leczenie odwykowe E.K, który został zarejestrowany jako uzależniony od alkoholu. Nie było żadnych przesłanek prawnych do prowadzenia procedury ,celem skierowania na leczenie odwykowe . Wójt Henryk Krawczyk wydał decyzję administracyjną umarzającą postępowanie.Decyzja w ogóle nie powinna być wydana ponieważ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie uprawnia do prowadzenia postępowania administracyjnego.Decyzja została wydana bez przeprowadzenia postępowania administracyjnego a więc bez podstawy prawnej/poświadczył nieprawdę/Urzędniczki twierdzą, że był taki zwyczaj.Obecny Wójt wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie o stwierdzenie nieważności decyzji.
  Druga sprawa dotyczy nie zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia procedury “Niebieskie Karty” przez Zespół Interdyscyplinarny, gdzie są oczywiste dowody na przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych., np. do “Grupy roboczej” została powołana osoba, która nie jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego , a grupę roboczą powołuje się z pośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny zarządzeniem powołuje Wójt Gminy , powoływani są przedstawicie różnych instytucji np. policji ,oświaty służby zdrowia itd. Obecnie liczy 12 osób. Skarżący przedstawił fakty i dowody na zasadność skargi. Radni podjęli uchwały wbrew oczywistym faktom i dowodom , że skarga jest bezzasadna.Sprawa nie jest zakończona. Skarżący podejmie wszelkie kroki prawne aby sprawa została rzetelnie wyjaśniona.

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *