bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
Sporo uwag do pracy Zdzisławy Kall i ówczesnego “facebookowego starosty”
02 lutego 2024 r. | 09:00
3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przedstawiła wyniki kontroli gospodarki finansowej Powiatu Kłobuckiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli.

Okazuje się, że do zarządzania Powiatem Kłobuckim przez ówczesnego starostę Henryka Kiepury oraz Zdzisławy Kall jest bardzo dużo uwag.

W najbliższym czasie postaram się zaprezentować najciekawsze wyniki kontroli.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie realizacji planu finansowego:
- W latach 2020 - 2021 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku dokonano 7 wydatków o łącznej wartości 48.132,75 zł, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki, czym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Kwoty przekroczenia planu dotyczyły poniesionych wydatków w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:
· w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75019 „Rady powiatów”, § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” - na dzień 30 grudnia 2020 r. przekroczono plan wydatków o kwotę 12.334,26 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano 31 grudnia 2020 r.;
· w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”, § 4300 „Zakup usług pozostałych” - na dzień 13 września, 20 września, 22 września, 23 września, 28 września, 19 października 2021 r. przekroczono plan wydatków o łączną kwotę 18.433,25 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano odpowiednio: 14 września, 28 września, 29 września, 21 października 2021 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami, powyższe wynikało ze znacznie ograniczonego planu wydatków. Dokonując wydatku, nawet z przekroczeniem planu, nie narażano budżetu Powiatu na jakiekolwiek koszty w postaci odsetek od nieterminowych płatności czy kar.

Wstępnej kontroli wszystkich ww. wydatków pomimo braku zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Starostwa dokonała p. Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu Kłobuckiego. Wszystkie ww. wydatki do wypłaty zatwierdziła p. Zdzisława Kall – ówczesny Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego.

Wniosek nr 1
Zapewnić dokonywanie wydatków w granicach obowiązującego planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Kłobucku w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym oraz dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji finansowej z planem finansowym, mając na uwadze art. 54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.3 odpowiedzi na “Sporo uwag do pracy Zdzisławy Kall i ówczesnego “facebookowego starosty””

 1. Tatoo pisze:

  ta stara babka powinna dać sobie spokój, syn za granicą, ma kogo odwiedzić, może zrobić sobie dziare jak Cezary, piękna i zacna rodzina 🤣

  7
  1
  • Meegi pisze:

   Swoimi finansami p. Kall nie potrafiła zarządzać, a co dopiero publicznymi. Czego się spodziewać….

   3
   0
 2. Nikoś pisze:

  Grunt żeby wypłata się zgadzała. Czy się siedzi czy się leży 20 tysi miesięcznie się należy 😂

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *