zachmurzenie duże
16°
15°
środa
Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej
27 października 2016 r. | 17:43
0

Przedstawiamy sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka za okres czerwiec - wrzesień 2016 roku.

W okresie międzysesyjnym Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 6 września 2016 roku, obecnych było dwóch członków komisji.

Zgodnie z planem pracy jednym z celów spotkania była analiza wydatków za I półrocze 2016 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Janina Kluba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ok. 95 tys. zł, co stanowi praktycznie 50% rocznego planu, zatem zadania programu wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Nadmieniła też, że co kilka miesięcy wykonywana jest analiza funkcjonowania programu, która ukazuje, gdzie środków brakuje, a gdzie jest ich za dużo, wtedy można je poprzesuwać. Ostatnio braki były w opłatach sądowych, gdyż w okresie wakacyjnym sporo spraw zostało przekazanych do sądu, gdzie za każdy wniosek czy postanowienie trzeba płacić. Pani Dyrektor wyjaśniła także, że wniosek o przymusowe leczenie odwykowe jest kierowany wtedy, gdy osoba nie stawi się dwukrotnie do biegłych i na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wtedy, gdy w opinii biegłych jest osobą uzależnioną, a sama dobrowolnie nie chce podjąć leczenia.

Komisja analizowała także informację z realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od stycznia do czerwca bieżącego roku. Program kończy się w tym roku, toteż trzeba opracować kolejny.

W związku z tym sporządzona będzie diagnoza w oparciu o ankiety środowiskowe, informacje od policji oraz ze szkół odnośnie przypadków stosowania dopalaczy i finalnie przygotowany zostanie nowy program na 3 lub cztery lata.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie (2 „za”) przyjęła przeanalizowane informacje dotyczące wydatków za I półrocze 2016 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W kolejnym punkcie zajęto się analizą wydatków gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 roku.
Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych odnieśli się do przesłanych członkom komisji informacji przedstawiających wydatki jednostek za pierwszą połowę tego roku oraz omówili różne problemy, z jakimi aktualnie się borykają.

Pan Zenon Kudła, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty poinformował, że w przypadku płac wykonanie za I półrocze wyniosło 53%. Dodał, że rosną koszty edukacji, m. in. z powodu powstania mało licznych klas pierwszych, gdyż subwencja jest przyznawana na ucznia, natomiast koszt utrzymania niewielkiej klasy jest taki sam, jak koszt utrzymania klasy liczącej ponad 20 uczniów.

Na większe koszty ma także wpływ rosnąca liczba nauczania indywidualnego, którego nie można odmówić. Liczba godzin takiego nauczania potrafi w jednej tylko szkole uczynić 4 etaty nauczycielskie. Ponadto, rychłe przywrócenie ośmioklasowej edukacji w szkołach podstawowych spowoduje, że w mniejszych placówkach gminnych utworzenie klas siódmych i ósmych będzie się wiązało ze wzrostem kosztów, gdyż klasy te będą nieliczne.

Pan Andrzej Kała, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, oznajmił, że większość zadań realizowanych jest pozytywnie. Ubolewał jednak nad faktem nieotrzymania z ministerstwa po raz kolejny dofinansowania do sporządzenia dokumentacji wykonawczej sceny w GOK-u, czego przewidywany koszt wynosi od 200 do 250 tyś. zł brutto. Tak duży koszt sporządzenia dokumentacji wynika z faktu, że scena musi być zaprojektowana niezwykle precyzyjnie, gdyż jest miejscem bardzo wymagającym. Od uzyskania dofinansowania, w ocenie ministerstwa, naszą instytucję kultury dzielił w jedynie niecały punkt.

Z kolei Pani Janina Kluba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odsłoniła kulisy funkcjonowania programu 500+. W ramach programu złożono około 1400 wniosków, na podstawie których wypłaca się miesięcznie około 1 milion złotych. 2% z tej kwoty przeznaczone jest na obsługę programu, natomiast w przyszłym roku będzie to 1,5%. Jest bardzo dużo pracy związanej z obsługą programu, w związku z czym końcem roku ogłoszone będą konkursy na zatrudnienie, gdyż pracownicy zajmujący się tym dotychczas, byli zatrudnieni w ramach robót publicznych. Natomiast kadra świadczeń rodzinnych nie jest w stanie dodatkowo obsłużyć takiej ilości wnioskodawców, tym bardziej, że wzrosła także liczba świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych m.in. ze względu na fakt istnienia zasady „złotówka za złotówkę”, dzięki której rodziny, którym dochód w niewielkim stopniu przekroczy kryterium, mogą otrzymać świadczenie w pomniejszonej odpowiednio kwocie. Pani Dyrektor dodała także, że obecnie dział świadczeń jest działką dużo bardziej rozbudowaną niż sama pomoc społeczna, widać to dobrze po finansach, gdzie w świadczeniach obraca się rocznie kwotą ok. 15 milionów złotych, a w pomocy społecznej jedynie 2 lub 3 milionami. Obecnym problem ośrodka staje się brak miejsca na gromadzenie dokumentów, co jest spowodowane ogromną ilością wniosków.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie (2 „za”) przyjęła przeanalizowane informacje dotyczące wydatków gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 r.

W sprawach różnych Pan Henryk Krawczyk, Wójt Gminy, wyjaśnił, że zostanie częściowo zmieniony projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Borze Zapilskim z powodu konieczności przeprowadzenia rur przewiertem kontrolowanym, by nie niszczyć zanadto niedawno wyremontowanej drogi. Dodał też, że prace związane z budową kanalizacji rozpoczną się dopiero w przyszłym roku.

Przew. Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wręczyca Wielka
Paweł KaniaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *