zachmurzenie duże
11°
11°
środa
Usuń azbest z gminą Wręczyca Wielka
10 sierpnia 2022 r. | 13:13
0

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zadanie to będzie realizowała firma wyłoniona w przetargu publicznym. Pomoc w danym roku, obejmuje w pierwszej kolejności budynki mieszkalne i realizowana będzie do wysokości środków finansowych uzyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych ale nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w nieprzekraczalnym terminie od 01 września do 30 września 2022 r. kompletnego wniosku podpisanego przez osobę (osoby) będące właścicielami wraz z:
• oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną przez wnioskodawcę,
• dwoma kolorowymi zdjęciami budynku – od strony szczytowej i frontowej lub dwoma zdjęciami azbestu złożonego na paletach umożliwiającą identyfikację posesji.

Dofinansowanie może być udzielone dla budynków, które zakwalifikowały się do I stopnia pilności. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Wniosek można pobrać STĄD.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *