zachmurzenie duże
11°
11°
środa
We wtorek sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka
25 marca 2022 r. | 13:20
0

We wtorek 29 marca o godz. 12:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni będą głosować m.in. w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok oraz
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Planowane remonty na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2021 rok.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski.
11. Przyjęcie Informacji Wójta Gminy z działalności organizacji pozarządowych korzystających z rozstrzygnięć konkursowych w ramach kultury, kultury fizycznej, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego w gminie Wręczyca Wielka za 2021 rok.
12. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024,
2) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
3) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
4) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029.
14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *