bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
We wtorek sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka
20 września 2017 r. | 13:40
5

We wtorek 26 września w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się długo oczekiwana sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka.

Początek o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 13 czerwca 2017 r.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2016/17.
13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Hutce,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków
we Wręczycy Wielkiej,
4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod rozbudowę
oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej,
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej we Wręczycy Wielkiej,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego zmienionej Uchwałą Nr XXV/245/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/194/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)”,
3) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego,
4) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy.5 odpowiedzi na “We wtorek sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *