bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
WKU w Tychach
Wojsko wzywa mieszkańców gminy Wręczyca Wielka do WCR
15 stycznia 2024 r. | 12:05
0

Uwaga Mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka, którzy urodzili się w latach 2000-2005. Od 26 lutego do 19 marca 2024 roku na terenie naszego powiatu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kwalifikacja odbędzie się w budynku OSiR w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 w Kłobucku.

Na stawienie się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sprawdzajcie skrzynki pocztowe. Zaproszenia na komisje już wkrótce zostaną do Was przesłane pocztą.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *